Nyhed fra Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Til det fælles bedste – et kvalitativt studie af individualitet og forpligtelse i USA

Til det fælles bedste – et kvalitativt studie af individualitet og forpligtelse i USA

Jacob Didia-Hansen har forsvaret sin ph.d. om frihed og forpligtelse hos hvide middelamerikanere.

Lagt online: 15.09.2022

Tekst: Charlotte Tybjerg Sørensen, kommunikationsmedarbejder

Frihed og forpligtelse – det moralske livssyn hos hvide middelklasseamerikanere i det nordøstlige og sydlige USA, lyder titlen på en ph.d.-afhandling, som blev forsvaret torsdag d. 25. august på campus i Aalborg.

Jacob Didia-Hansens ph.d.-afhandling bygger på en kvalitativ undersøgelse af individualiseringens og fællesskabets rolle i retfærdiggørelsen af omfordelingspolitikker i USA.

Ph.d.-afhandlingen baserer sig på følgende forskningsspørgsmål:

Hvordan definerer hvide middelklasseamerikanere deres moralske forpligtelse over for deres medborgere, deres lokalsamfund og deres storfamilie?

Jacob Didia-Hansen har interviewet og sammenlignet moralske værdier hos hvide middelklasseamerikanere fra henholdsvis Boston i det liberale nordøstlige USA og Knoxville, Tennessee, en mere konservativ sydstat.

Ph.d.-afhandlingen består af fire videnskabelige artikler med følgende overskrifter:

  • Betydningen af moralsk kultur i spørgsmål om fordelingen af velfærd – USA som case
  • Borgerdyder, meritokrati eller muligheder for fattelige – hvordan hvide middelklasseamerikanere retfærdiggør eller kritiserer offentlig uddannelse
  • Venlig og tolerant eller tæt og omsorgsfuld? Fællesskabsidealer og fællesskabsrepertoirer blandt hvide middelklasseamerikanere
  • Kulturelle repertoirer om familiepleje – Hvordan hvide middelklasseamerikanere fordeler ansvaret for ældrepleje mellem familien, staten og enkeltpersoner

Udfordrer endimensionalt billede af middelklassen

Resultaterne i ph.d.’en udfordrer det endimensionelle billede af den individualiserede og ydrestyrede hvide middelklasse. Selvom de Boston-interviewede fremstår mere individualiserede end de interviewede fra Knoxville, er deres moralske livsverden forankret i regional kulturhistorie. De er ikke blot et produkt af strukturelle kræfter som bureaukratisering eller forbrugerkapitalisme. De grundlæggende moralske principper i disse moralske livsverdener synes at forme, hvordan de interviewede forklarer deres forpligtelser over for medborgere, lokalsamfund og udvidede familier.

Moralsk kultur giver en sammenhængende moralsk livsverden

Resultaterne udfordrer dog også situationismen i ’sociologien om situerede dømmekraft’ ved at demonstrere, at regional moralsk kultur giver interviewpersonerne en sammenhængende moralsk livsverden. Resultaterne fordrer mere forskning i den regionale kulturs indflydelse på opfattelsen af moralsk forpligtelse sammenlignet med andre indflydelsesrige faktorer såsom klasse og race.

Jacob Didia-Hansens ph.d. er en del af forskningsprojektet 'Just Worlds' ved Center for Inklusion og Velfærd under ledelse af professor Morten Frederiksen. Just Worlds-projektet undersøger borgeres holdning til velfærd i forskellige lande (USA, Kina, Danmark og Sverige).  

Professor Morten Frederiksen har været vejleder på ph.d.’en. Opponenterne ved forsvaret var: Lektor Merete Monrad, Institut for Sociologi og Samfund, Aalborg Unversitet  (formand), professor Jennifer Hochschild, Harvard University, USA og professor Steffen Mau, Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland.

Vil du læse mere?

Flere nyheder fra SSH

Se listen