Om SSH

Vi adresserer de store samfundsmæssige udfordringer gennem missionsorienteret forskning, uddannelse og vidensamarbejde.

Fremtidsorienteret og levende vidensmiljø

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet er et fremtidsorienteret og levende videnskabeligt og uddannelsesmæssigt miljø, hvor mennesket i dets sociale omgivelser, institutionelle relationer og kulturelle kontekst er kernen. Vi bringer det menneskelige og sociale i spil i relation til fx teknologi, sundhed og klima, og hvordan mennesket handler og skaber mening og forandring i forhold til både offentlige og private aktører. 

Missiondrevet

AAU er et missionsorienteret universitet, og derfor har vi fokus på, at forskningen og uddannelserne på SSH gør en forskel i samfundet, og at vi kan byde ind med løsninger på nogle af de store udfordringer, vi står overfor både lokalt, nationalt og globalt.

Tværvidenskabeligt samarbejde og samarbejde med eksterne aktører er helt centralt – både i forhold til forskningsprojekter og i vores uddannelser. 

Ledelse

Fakultetet ledes af en dekan, en prodekan for forskning, en prodekan for uddannelse og en prodekan for eksterne relationer med administrativ støtte fra dekansekretariatet. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde samt Institut for Politik og Samfund betjenes administrativt af et fælles sekretariat, mens Institut for Kultur og Læring, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg University Business School og Juridisk Institut har egne sekretariater. 

Vores institutter

Institut for Kultur og Læring

Institut for Kultur og Læring

Behovet for ny viden, dannelse og innovation er massivt i disse år. Ikke mindst er der brug for viden om de so- ciale og menneskelige dimensioner. Institut for Kultur og Læring (IKL) beskæftiger sig netop med og har sine styrkepositioner inden for de menneskelige dimensioner ved en række fænomener.

Gå til instituttet

Institut for Politik og Samfund

Institut for Politik og Samfund

På instituttet er forskningen organiseret i fire disciplinært sammenhængende klynger bestående af tematisk fokuserede forskningsgrupper inden for områderne: Historie, offentlig politik, velfærdsstats- og arbejdsmarkedsforskning, demokrati, kønsstudier og meget mere.

GÅ TIL INSTITUTTET

Institut for Kommunikation og Psykologi

Institut for Kommunikation og Psykologi

På tværs af forskning, uddannelser og videnssamarbejder fokuserer Institut for Kommunikation og Psykologi på de komplekse relationer og forhold mellem mennesker, medier, teknologier og viden med organisationer og det bredere samfund som kontekst. Målet er at forstå, forbedre og udvide menneskers evne til og mulighed for at deltage i samfundslivet.

GÅ TIL INSTITUTTET

Institut for Sociologi og Socialt arbejde

Institut for Sociologi og Socialt arbejde

Forskning på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde er karakteriseret ved både anvendelsesorienteret forskning, grundforskning, tværfaglighed og en stærk profilering nationalt inden for sociologi og socialt arbejde.

GÅ TIL INSTITUTTET

AAU Business School

AAU Business School

AAU Business School er stærk i de klassiske samfundsvidenskabelige økonomiske og erhvervsøkonomiske discipliner, og vi udmærker os særligt inden for innovation, entreprenørskab, commercialization og værdiskabelse.

GÅ TIL INSTITUTTET

Juridisk Institut

Juridisk Institut

Juridisk Institut har siden etableringen i 2007 været i en rivende udvikling. En udvikling som de første år var præget af konsolidering af jura- og erhvervsjurauddannelserne som væsentlige og særegne i Danmark med værdien om ’at være tæt på de studerende’, som centralt element.

Gå til instituttet

Afdelinger

Campus i Aalborg Øst

Campus i Aalborg Øst

Fibigerstræde, Aalborg Øst 9220.

Havnefronten i Aalborg centrum

Havnefronten i Aalborg centrum

Rendsburggade, Nordkraft og Musikkens Hus, 9000 Aalborg.

Havnefronten i København

Havnefronten i København

A.C. Meyers Vænge og Frederikskaj, 2450 København.