Spring til indhold
Forside

Nyhed

Arbejdsgivere vil gerne beholde ældre medarbejdere

Lagt online: 17.05.2023

Ny rapport dokumenterer, at danske arbejdspladser i stigende grad gør en indsats for at fastholde ældre medarbejdere. Rapporten er den første arbejdsgiverundersøgelse i dansk kontekst, der viser udviklingen i danske arbejdspladsers praksisser og holdninger til seniorer.

Af Charlotte Tybjerg Sørensen, kommunikationsmedarbejder
Foto: #224153, Colourbox

Rapporten er udarbejdet af postdoc Jeevitha Yogachandiran, lektor emeritus Peter Nielsen og professor Christian Albrekt Larsen og er en del af forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv, som er et samarbejde mellem forskningsgruppen Centre for Comparative Welfare Studies (CCWS), Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Team Arbejdsliv.

- En større andel af arbejdspladserne gør en indsats for at fastholde seniorer. Konkret er andelen af arbejdsgivere, der gør en indsats for at fastholde seniorer steget fra 47 procent i 2018 til 61 procent i 2022. Det er især indsatser som øget fleksibilitet samt efteruddannelse, som arbejdsgiverne i stigende grad tilbyder deres seniorer, siger Christian Albrekt Larsen.

Projektgruppen har undersøgt, hvordan arbejdspladsernes brug af og holdning til seniorer har udviklet sig over tid.

- Der er en klar tendens til, at seniorer rekrutteres mere og afskediges mindre, når man sammenligner med tidligere år. Arbejdsgiverne synes også i stigende grad, at seniorerne har nogle værdifulde ressourcer, som er svære at erstatte. Andelen af arbejdsgivere, der synes, det er svært at erstatte seniorernes kompetencer er steget fra 25 procent i 2018 til 36 procent i 2022, siger Christian Albrekt Larsen.

Mangler at nedskrive en seniorpolitik

- På trods af stigende anvendelse af seniorer, er der ikke sket nogen stigning i andelen af arbejdspladser med en nedskreven seniorpolitik. Og blandt mindretallet af arbejdspladser med en seniorpolitik, er kommunikationen om seniorpolitikkens indhold mangelfuld, siger Jeevitha Yogachandiran Qvist.

På samme måde er holdningen til den ældre arbejdskraft uændret.

- Arbejdsgivernes holdninger til seniorerne er fastlåste. Seniorerne opfattes fortsat som pålidelige og loyale, men med begrænset evne og vilje til at lære nyt, siger Jeevitha Yogachandiran Qvist.

Men når det handler om at rekruttere NYE medarbejdere, ser det anderledes ud. Her bliver seniorer over en bred kam frasorteret. Det kan du læse om her.

Flere seniorer ønsker at fortsætte med arbejdet

Og seniorerne vil gerne blive på arbejdsmarkedet. Nye tal fra NFA viser, at næsten hver fjerde, der er 50 år eller ældre, forventer at arbejde efter folkepensionsalderen. Andelen er steget fra 18 procenter i 2018 til 23 procent i 2022, til trods for, at folkepensionsalderen er stigende. Læs mere hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.