Spring til indhold
Forside

Samarbejde

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet samarbejder vi med offentlige myndigheder, private virksomheder, interesseorganisationer mv. Det gælder både forskere og studerende. Samarbejdet med de eksterne aktører er med til at sikre, at vores forskning og uddannelser er relevante og bidrager til samfundets udvikling.

SSHs Advisory Board

Samarbejde

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet samarbejder vi med offentlige myndigheder, private virksomheder, interesseorganisationer mv. Det gælder både forskere og studerende. Samarbejdet med de eksterne aktører er med til at sikre, at vores forskning og uddannelser er relevante og bidrager til samfundets udvikling.

SSHs Advisory Board
På SSH har vi en stærk tradition for eksternt samarbejde og partnerskaber med offentlige og private aktører, da viden og løsninger udviklet i tæt samspil med eksterne aktører skaber værdi for samfundet, for forskningen og for vores uddannelser.

Anette Therkelsen, prodekan for eksterne relationer

Børn bidrager til udvikling af udsatte boligområder

Sammen med Københavns Kommune inddrager forskere fra Aalborg Universitet skoleelever i planlægningen af byfornyelser. Projektet har allerede sat konkrete spor i udsatte områder af byen, og samtidig er det med til at styrke børnenes inddragelse i demokratiet.

Læs mere om hvordan børn bidrager til udvikling af udsatte boligområder

Skal vi samarbejde?

Kontakt vores institutter for mere information om de spændende samarbejdsmuligheder med både forskere og studerende.

Kontakt institutterne

Søg efter forskningsområder, en forsker, forskningsgruppe eller lignende