Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet er kendetegnet ved kritisk tænkning, vidensudveksling, samarbejde, tværvidenskabelighed og internationalisering. Vi sætter mennesket og samfundet i centrum. Vi har fokus på de store samfundsmæssige udfordringer, offentlige serviceyderlser og innovation, vækst og arbejdspladser samt de kulturelle og samfundsmæssige dynamikker. Herigennem er vi med til at skabe forudsætningerne for, at vi som samfund er i stand til at navigere og træffe beslutninger.

 

Læs mere om fakultetet

Videnskabelige retninger

Humaniora på SSH

Humaniora på SSH

Vores samfund er under forandring. Forholdet mellem mennesker, teknologi og miljø sættes hele tiden på spidsen. Det kalder på ambitiøse bud på, hvordan vi skal navigere i disse forandringer og skabe varige løsninger. De humanistiske forsknings- og uddannelsesmiljøer leverer unikke bidrag hertil.

Samfundsvidenskab på SSH

Samfundsvidenskab på SSH

Vi genererer og formidler nybrud inden for business, økonomi, jura, samfund, kultur, politik, historie og sociologi. Vores tværvidenskabelige forsknings- og udviklingsmiljøer bidrager med analyser af og værktøjer til løsningen af de store samfundsmæssige udfordringer både nationalt og globalt.‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎

Institutter

Institut for Kultur og Læring

Institut for Kultur og Læring

Behovet for ny viden, dannelse og innovation er massivt i disse år. Ikke mindst er der brug for viden om de so- ciale og menneskelige dimensioner. Institut for Kultur og Læring (IKL) beskæftiger sig netop med og har sine styrkepositioner inden for de menneskelige dimensioner ved en række fænomener.

Gå til instituttet

Institut for Politik og Samfund

Institut for Politik og Samfund

På instituttet er forskningen organiseret i fire disciplinært sammenhængende klynger bestående af tematisk fokuserede forskningsgrupper inden for områderne: Historie, offentlig politik, velfærdsstats- og arbejdsmarkedsforskning, demokrati, kønsstudier og meget mere.

GÅ TIL INSTITUTTET

Institut for Kommunikation og Psykologi

Institut for Kommunikation og Psykologi

På tværs af forskning, uddannelser og videnssamarbejder fokuserer Institut for Kommunikation og Psykologi på de komplekse relationer og forhold mellem mennesker, medier, teknologier og viden med organisationer og det bredere samfund som kontekst. Målet er at forstå, forbedre og udvide menneskers evne til og mulighed for at deltage i samfundslivet.

GÅ TIL INSTITUTTET

Institut for Sociologi og Socialt arbejde

Institut for Sociologi og Socialt arbejde

Forskning på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde er karakteriseret ved både anvendelsesorienteret forskning, grundforskning, tværfaglighed og en stærk profilering nationalt inden for sociologi og socialt arbejde.

GÅ TIL INSTITUTTET

AAU Business School

AAU Business School

AAU Business School er stærk i de klassiske samfundsvidenskabelige økonomiske og erhvervsøkonomiske discipliner, og vi udmærker os særligt inden for innovation, entreprenørskab, commercialization og værdiskabelse.

GÅ TIL INSTITUTTET

Juridisk Institut

Juridisk Institut

Juridisk Institut har siden etableringen i 2007 været i en rivende udvikling. En udvikling som de første år var præget af konsolidering af jura- og erhvervsjurauddannelserne som væsentlige og særegne i Danmark med værdien om ’at være tæt på de studerende’, som centralt element.

Gå til instituttet

Nyheder

Se listen