Spring til indhold
Forside

Om SSH

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet formidler vi vores ekspertviden og kvalificerer den offentlige debat om aktuelle samfundsmæssige problemstillinger både nationalt og internationalt. Klimakrise, integrationsproblemer, mistrivsel blandt børn og unge, presset på sundhedsvæsenet, den digitale transformation og andre komplekse udfordringer stiller nye krav om både grundforskning og forskning med et anvendelsesorienteret sigte. Fakultetets særkende er grundforskning og anvendt forskning af høj international kvalitet inden for samfundsvidenskab og humaniora såvel som det forskningsfaglige krydsfelt imellem de to faglige områder. Vores missionsorienterede og tværvidenskabelige tilgang betyder, at vi kan skabe nybrud, idéer og metodeværktøjer, som kan være med at sikre et bæredygtigt (verdens)samfund og læring i det 21. århundrede.

Fremtidsorienteret og levende videnmiljø

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet er et fremtidsorienteret og levende videnskabeligt og uddannelsesmæssigt miljø, hvor mennesket i dets sociale omgivelser, institutionelle relationer og kulturelle kontekst er kernen. Vi bringer det menneskelige og sociale i spil i relation til fx teknologi, sundhed og klima, og hvordan mennesket handler og skaber mening og forandring i forhold til både offentlige og private aktører.

Missionsorienteret

AAU er et missionsorienteret universitet, og derfor har vi fokus på, at forskningen og uddannelserne ved SSH gør en forskel i samfundet, og at vi leverer viden, der kan bidrage til løsningen af de store udfordringer, vi står overfor både lokalt, nationalt og globalt.
Tværvidenskabeligt samarbejde og samarbejde med eksterne aktører er helt centralt – både i forhold til forskningsprojekter og i vores uddannelser.

Fakultetets ledelse

Fakultetet ledes af en dekan, en prodekan for forskning, en prodekan for uddannelse og en prodekan for EVU og vidensamarbejde med administrativ støtte fra Dekansekretariatet.
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde samt Institut for Politik og Samfund betjenes administrativt af et fællessekretariat, mens Institut for Kultur og Læring, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg University Business School og Juridisk Institut har egne sekretariater.

Fremtidsorienteret og levende videnmiljø

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet er et fremtidsorienteret og levende videnskabeligt og uddannelsesmæssigt miljø, hvor mennesket i dets sociale omgivelser, institutionelle relationer og kulturelle kontekst er kernen. Vi bringer det menneskelige og sociale i spil i relation til fx teknologi, sundhed og klima, og hvordan mennesket handler og skaber mening og forandring i forhold til både offentlige og private aktører.

Missionsorienteret

AAU er et missionsorienteret universitet, og derfor har vi fokus på, at forskningen og uddannelserne ved SSH gør en forskel i samfundet, og at vi leverer viden, der kan bidrage til løsningen af de store udfordringer, vi står overfor både lokalt, nationalt og globalt.
Tværvidenskabeligt samarbejde og samarbejde med eksterne aktører er helt centralt – både i forhold til forskningsprojekter og i vores uddannelser.

Fakultetets ledelse

Fakultetet ledes af en dekan, en prodekan for forskning, en prodekan for uddannelse og en prodekan for EVU og vidensamarbejde med administrativ støtte fra Dekansekretariatet.
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde samt Institut for Politik og Samfund betjenes administrativt af et fællessekretariat, mens Institut for Kultur og Læring, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg University Business School og Juridisk Institut har egne sekretariater.

Afdelinger

Campus i Aalborg Øst

Fibigerstræde, 9220 Aalborg Øst

Havnefronten i Aalborg centrum

Rendsburggade, Nordkraft og Musikkens Hus, 9000 Aalborg

Havnefronten i København

A.C. Meyers Vænge og Frederikskaj, 2450 København