Spring til indhold
Forside

Forskning ved SSH

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet forsker vi i menneskelige erfaringer, adfærd, holdninger og samfund og leverer herigennem viden om kulturelle, sociale, økonomiske og politiske forhold. Vi indgår i partnerskaber med virksomheder og forskellige samfundsaktører med henblik på at bidrage til løsningen af væsentlige samfundsudfordringer.

Forskning ved SSH

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet forsker vi i menneskelige erfaringer, adfærd, holdninger og samfund og leverer herigennem viden om kulturelle, sociale, økonomiske og politiske forhold. Vi indgår i partnerskaber med virksomheder og forskellige samfundsaktører med henblik på at bidrage til løsningen af væsentlige samfundsudfordringer.

Tværvidenskabelige bobleprojer

11 opstartsprojekter med fokus på bl.a. børn, abort, bæredygtighed og den digitale antropocæne tidsalder får økonomisk støtte.

Læs mere om bobleprojekterne
SSH-forskning drejer sig om vilkår og forandringer for mennesker og samfund og bidrager med indsigter med relevans for vigtige samfundsudfordringer.

Søren Kristiansen, prodekan for forskning

Nyeste publikationer fra SSH

Søg efter forskningsområder, en forsker, forskningsgruppe eller lignende