Spring til indhold
ForsideForskningFor forskere

God videnskabelig praksis

Det Akademiske Råd har ansvaret for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, samt fastlægge retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis.

God videnskabelig praksis

Det Akademiske Råd har ansvaret for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, samt fastlægge retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis.

Praksisudvalget

Videnskabelig uredelighed

Danske regler og anbefalinger

Folketinget vedtog den 1. juli 2017 ”Lov om Videnskabelig Uredelighed”, der definerer videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis. AAU’s regler og procedurer på området afspejler denne lov og det danske kodeks for integritet i forskning.

Retningslinjer

Pligterklæring

I forbindelse med indlevering af ph.d.-afhandlinger skal der fremsendes en underskrevet erklæring til ph.d.-skolen om overholdelse af god videnskabelig praksis.

Information om referencetjek af foreløbig afhandling i Ph.d.-forløb 

Kontakt

Ved spørgsmål om god videnskabelig praksis:

E-mail: ssh@aau.dk

Ved spørgsmål om Praksisudvalget på AAU bedes du kontakte Rektorsekretariatet:

E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk

Praksisudvalgets hjemmeside