Spring til indhold
ForsideForskningSignaturer

Signatur

Computationel samfunds- og humanvidenskab

Signatur

Computationel samfunds- og humanvidenskab

MASSHINE er Aalborg Universitets hub for computationel SSH. Vi samler de
forskere, der arbejder med computationelle metoder som maskinlæring, sprogteknologi eller billedgenkendelse, på tværs af fakultetets seks institutter. Udviklingen inden for kunstig intelligens og tilgængeligheden af nye typer data ændrer måden, vi laver SSH på. Det medfører nye spørgsmål og udfordringer, som forskere fra forskellige fagområder er fælles om at skulle tackle. Formålet med MASSHINE er at samle kræfterne for at skabe fagfællesskab på tværs af disciplinerne, samarbejde om nye projekter og synlighed om resultaterne. Et centralt fokus er gode rammer for SSH-drevet udvikling af tekniske værktøjer og metoder. Vi bygger SSH ind i fremtidens  datamaskiner.

Hvordan kan du bruge os?

Vi afholder løbende faglige arrangementer, opsøger nye partnerskaber og fortæller om vores arbejde. Hvis du vil holdes ajour om vores aktiviteter, inviteres til vores arrangementer, afsøge mulighederne for et samarbejde, eller finde en forsker, der kan udtale sig om et aktuelt emne inden for vores område, er du velkommen til at skrive til os. Hvis du arbejder med computationel SSH på AAU, og ikke allerede er medlem af MASSHINE, vil vi også meget gerne høre fra dig.

Events

Nyheder

Kontakt os

Rolf Lyneborg Lund
VIDENSKABELIG LEDER, LEKTOR
Email: rolfll@socsci.aau.dk 

Birger Larsen
VIDENSKABELIG VICELEDER, PROFESSOR
Email: birger@ikp.aau.dk

Maja Vemmelund Rasmussen
PROJEKTKOORDINATOR
Email: mvr@adm.aau.dk

Medlemmer af

MASSHINE

Publikationer fra

MASSHINE

Alle år
Alle status
Alle access
Alle typer