Spring til indhold

SSH-signaturer

SSH har udvalgt tematiske forskningsprioriteter, hvor fakultetet er problemdefinerende og har faglige styrkepositioner. De fire forskningsprioriteter/signaturer skal både opdyrke og styrke samarbejdet på tværs af SSH og spille ind i AAU’s missionsarbejde. De fire signaturer er: Green Societies, Computational SSH - MASSHINE, Børn og Unge og et Advanced Center for Social Sciences and Humanities Research. To af de fire signaturer (Green Societies og MASSHINE) er igangsat i 2023.

SSH-signaturer

SSH har udvalgt tematiske forskningsprioriteter, hvor fakultetet er problemdefinerende og har faglige styrkepositioner. De fire forskningsprioriteter/signaturer skal både opdyrke og styrke samarbejdet på tværs af SSH og spille ind i AAU’s missionsarbejde. De fire signaturer er: Green Societies, Computational SSH - MASSHINE, Børn og Unge og et Advanced Center for Social Sciences and Humanities Research. To af de fire signaturer (Green Societies og MASSHINE) er igangsat i 2023.