Spring til indhold
ForsideOm SSH

SAMF ved SSH

Vi genererer og formidler nybrud inden for business, økonomi, jura, samfund, kultur, politik, historie og sociologi. Vores tværvidenskabelige forsknings- og udviklingsmiljøer bidrager med analyser af og værktøjer til løsning af de store samfundsmæssige udfordringer både nationalt og globalt.‏‏‎

SAMF ved SSH

Vi genererer og formidler nybrud inden for business, økonomi, jura, samfund, kultur, politik, historie og sociologi. Vores tværvidenskabelige forsknings- og udviklingsmiljøer bidrager med analyser af og værktøjer til løsning af de store samfundsmæssige udfordringer både nationalt og globalt.‏‏‎

Højeste kvalitet med stor samfundsmæssig impact er målet i den samfundsvidenskabelige forskning og uddannelse. I fokus er analyser af samfundsmæssige og teknologiske transformationer og udfordringer. Det samme gælder samarbejder med den private og offentlige sektor om forretnings- og konceptudvikling, etablerings- og vækststrategier og projektorienterede forløb, ligesom forskere og studerende tilvejebringer ny viden og udvikler metoder og værktøjer til kvalitetsvurdering, styring af offentlige servicetilbud, datamapping m.m. Fællesnævneren er, at praksisnær forskning knyttes sammen med uddannelse, brugerperspektiv og grundforskning for herigennem at kunne bidrage med konkrete løsninger på de samfundsmæssige udfordringer.