Spring til indhold

Predatory journals

Predatory journals

Vær kristisk over for predatory journals uden peer-review

Som forsker skal du være ekstra opmærksom, når det drejer sig om publicering af dine videnskabelige artikler i predatory journals. Ofte har disse tidsskrifter titler, der til forveksling minder om titlerne på anerkendte forlag, men modsat de seriøse tidsskrifter er predatory journals uden peer-review kendetegnet ved manglende gennemsigtighed i forhold til gebyrer, frikøb, redaktionelt tilsyn, ejerkreds m.m. 

Nedenstående tjekliste kan hjælpe dig med at identificere de såkaldte scram journals, så du ikke bliver bondefanget.

Det kan få store faglige konsekvenser for dig at publicere artikler i scram journals, da du ikke får de ønskede citationer og synlighed. Ligeledes kan det være skadeligt for dit faglige omdømme og for universitetets omdømme.

Hvis du har brug for flere oplysninger om predatory journals inden for dit specifikke forskningsfelt, så kontakt din forskningsgruppeleder.