Spring til indhold

Akademisk Råd

Akademisk Råd på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet beskæftiger sig med akademiske forhold, der har væsentlig betydning for fakultetet.

Akademisk Råd

Akademisk Råd på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet beskæftiger sig med akademiske forhold, der har væsentlig betydning for fakultetet.

Mødekalender

Arbejdsopgaver

Det akademiske råd for Det Humanistiske Fakultet har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave:

  • at rådgive dekanen om fakultetets strategiske forhold
  • at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper
  • at rådgive dekanen om strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling
  • at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning
  • efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor
  • efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor
  • at tildele ph.d.- og doktorgrader
  • at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende Fakultetets Akademiske Råd, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Clara Borgstad
Email: clbo@adm.aau.dk