Spring til indhold

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalg

Mødekalender

Samarbejdsudvalgets rolle

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg (SSH FSU) er en del af samarbejdsorganisationen på Aalborg Universitet. Over FSU ligger Hovedsamarbejdsudvalget, og under FSU ligger institutternes lokale samarbejdsudvalg. FSU behandler således emner, der hører hjemme på fakultetsniveau.

Samarbejdsudvalgets opgave er at sikre et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejde.

Samarbejdsudvalget skal gennem et højt gensidigt informationsniveau og løbende dialog fastlægge de overordnede rammer og retningslinjer for arbejds- og personaleforhold. Grundlaget for samarbejdsudvalgenes arbejde er fastlagt i samarbejdsaftalen samt i Forretningsorden for Samarbejdsudvalget på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende Fakultetets Samarbejdsudvalg, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Clara Borgstad
Email: clbo@adm.aau.dk