Spring til indhold
ForsideForskningFor forskere

Skab impact med din forskning

Det ligger i Aalborg Universitets DNA at prioritere forskning med en betydelig anvendelsesværdi, ligesom universitetet har en lang tradition for at samarbejde med det omgivende samfund. Derfor står Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet i en fordelagtig position, når det gælder den øgede opmærksomhed på forskningens samfundsmæssige værdi.

Skab impact med din forskning

Det ligger i Aalborg Universitets DNA at prioritere forskning med en betydelig anvendelsesværdi, ligesom universitetet har en lang tradition for at samarbejde med det omgivende samfund. Derfor står Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet i en fordelagtig position, når det gælder den øgede opmærksomhed på forskningens samfundsmæssige værdi.

Societal  impact

Både nationalt og internationalt er der stigende opmærksomhed på  dokumentation af forskningens samfundsmæssige nytte og relevans.

Internationalt anvendes begrebet ”societal impact” ofte som betegnelse for de effekter og den nytte og relevans forskningen har for samfundet.

I Danmark er der et stort politisk fokus på den samfundsmæssige værdi af forskningen, og derfor bliver de offentligt finansierede forskningsmidler i stigende grad øremærket forskning i samfundsmæssige problemstillinger.

Kontakt

Jeppe Fuglsang Larsen
Strategisk forskningsrådgiver

Telefon: 9940 2840
E-mail: fuglsang@adm.aau.dk